Protokoll för SBaK avdelning Väst

2018

2018-09-20 - Styrelsemöte
2018-06-19 - Styrelsemöte
2018-05-23 - Styrelsemöte
2018-03-24 - Styrelsemöte
2018-03-09 - Styrelsemöte
2018-03-09 - Konstituerande
2018-03-09 - Årsmöte
2018-01-16 - Styrelsemöte
2018             - Verksamhetsplan

2017

2017-11-30 - Extra Styrelsemöte
2017-10-04 - Styrelsemöte
2017-08-30 - Styrelsemöte
2017-06-27 - Extra Styrelsemöte
2017-06-07 - Styrelsemöte
2017-04-06 - Styrelsemöte
2017-03-03 - Styrelsemöte
2017-03-03 - Konstituerande Möte
2017-03-03 - Årsmöte
2017-01-25 - Styrelsemöte

Verksamhetsplan 2017 

2016

2016-11-10 - Styrelsemöte
2016-08-18 -  Styrelsemöte
2016-04-19 -  Styrelsemöte
2016-03-18 -  Konstituerande Möte
2016-03-18 -  Årsmöte
2016-01-27 - Styrelsemöte

Verksamhetsplan 2016

2015

2015-11-04 - Styrelsemöte
2015-08-11 - Styrelsemöte
2015-05-20 - Styrelsemöte
2015-04-15 - Styrelsemöte
2015-03-13 - Styrelsemöte
2015-03-13 - Konstituerande möte

Årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015

2014

2014-10-28 - Styrelsemöte
2014-08-19 - Styrelsemöte
2014-05-06 - Styrelsemöte
2014-03-14 - Styrelsemöte
2014-01-28 - Styrelsemöte

Årsmöte 2014
Verksamhetsplan för 2014

2013

2013-11-14 - Styrelsemöte
2013-08-22 - Styrelsemöte
2013-06-10 - Styrelsemöte
2013-04-22 - Styrelsemöte

Årsmöte 2013
Verksamhetsplan för 2013

 

verksamhetsberättelser..

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2009

Verksamhetsberättelse för 2008