STYRELSEN                                                                                 Postgiro: 79 08 27 - 0

Ordf. /AU/Drevprovsansvarig

Håkan Hemäng 
Villan Västerby
590 45 Brokind
070-930 10 30
hakan@hemang.se

Viceordf./AU/Ras och Avel

Magdalena Lindberg 
Älmhult 6490
242 95 Hörby
070-654 79 20
hovrikets88@gmail.com

Ledamot/Sekr./AU

Ulrika Boström 
Hultet Änghagsbacken
438 95 Hällingsjö
070-774 41 81
ulrika.bostrom@live.se

Kassör (Adjungerad)

Christina Järveback 
Tallskärsvägen 19
805 95 Gävle
070-609 43 52
dalsangs@hotmail.com

Ledamot /Materialförvaltare, Ras/Avel

Berit roos
Lillehallsvägen 4
272 91 Simrishamn
0414-109 95
berit.roos@orngrensgarden.se

Ledamot/Utställning

Catrin Hultén 
Åby Prästgård
599 94 Ödeshög
073-748 15 68
catrin.hulten@hotmail.se

Ledamot/Ras och Avel

Ronny Westerlund 
Gårdavägen 1
746 94 Häggeby
070-525 06 92
ronny.ll.westerlund@gmail.com

Ledamot/Viltspår

Stefan Lundh 
Envägen 5
178 53 Ekerö
070-85 85 550
shl.lundh@telia.com

Suppl./Utställning

Therese Corneliusson 
Tjärnövägen 14
452 96 Strömstad
070-33 88 204
ebouriffe@hotmail.com

Suppl.

Ture Davidsson 
Gåsevadholmsvägen 469
434 98 Kungsbacka
073-037 9013
agneta.davidsson@hotmail.com


Revisorer

Susanne Lindqvist
sussi.lindquist@hotmail.com
08-582 425 90

Kenneth Kullinger

Valberedningen

Samk.
Cecilia Von Braun
070-832 07 88
cecilia@morkaskogs.se

Kurt Johansen
076-142 49 89
grebbas@live.se

Lars Johansson