Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. 
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne
Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen och Basset Blue de Gascogne.


______________________________________________________________


Den 6-7 april anordnas CUA ( Certifierad Utställnings Arrangör) utbildning på Motell Vätterleden.
Handledare är Kent Samuelsson som kommer att ta oss igenom vad som krävs för att avhålla en officiell utställning och vad en CUA’s uppgift är.
Det finns plats för 1 deltagare, utsedd av respektive LA/Rasklubb på denna utbildning.
Utbildningen erbjuds med 2 olika alternativ.
Alternativ 1: Utbildning inkl. förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, 1000kr
Alternativ 2: Utbildning inkl. förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, tvårätters middag, logi & frukostbuffé 1700 kr
Respektive LA/Rasklubb står för kostnaden som deltagaren representerar. Betalning sker till Postgiro: 79 08 27 – 0, Märk betalningen med CUA samt LA eller Rasklubb
Sista dag för anmälan samt betalning är 30 mars
Anmälan görs via E-post till: daphne.blomstrand@live.se
Ange Namn, adress, telefonnr, samt LA/Rasklubb i anmälan, samt vilket alternativ på utbildningen som önskas.
Vid frågor ring Daphne 0708-897389
Nu går vi över till ny hemsida
www.sbak.se
 
 
Uppdateringar
21/2 2019   JAP  med nya tillägget
12/1 2019   Protokoll inlagda
20/1   Uppdaterade statuter Viltspår
CUA utbildning   6-7 april
 
 

Resultat från Basset SM i spår 2018
>>Resultat

Resultat från Basset SM i drev 2018
>>Resultat