Svenska Bassetklubben, SBaK, bildades 1971 under namnet Svenska Bassetsällskapet som en inofficiell ras sammanslutning för de bassetraser som då fanns i landet, Basset Artesien Normand och Basset Hound. 
Snart följdes dessa raser av Basset Fauve De Bretagne
Petit Basset Griffon Vendéen, Grand Basset Griffon Vendéen.

SMÅHUNDS SM
2017

Vi önskar våra representanter till 
Småhunds SM 
STORT LYCKA TILL!!

Smebäckens Valdemar

Kärråsens Greisen

Mörka Skogs 
Sally Caspersson


BASSET SM i Drev 2017
Svenska Bassetklubbens drev-SM för bassetraserna arrangeras i år av 
>> SBaK-Väst <<


Uppdateringar

11/11 Resultat Basset SM i drev 2017
19/10 Protokoll från CS styrelsemöte 2017-10-04 
8/10 Minnesanteckningar från SBaK ordförandeträff
15/8 Resultat från Basset SM i viltspår 2017
16/5 Resultat från Petit SM i Viltsår den 14/5
3/3 Protokoll fört angående Småhunds-SM

 

Resultat från Basset SM i spår 2017
>>Resultat

Resultat från Basset SM i drev 2017
>>Resultat