Kalender för SBaK´s
CS,Lokalavdelningar & Rasklubbars Telefonmöten

>>Maila webbmaster (sbak_webb@kruts.se) för att boka in datum för möte<<
OBS!!
Skriv i mailet att det gäller telefonmöte, datum, klubb/avd, mötets tid
samt ev vad för slags möte det gäller om detta är viktigt!

Om ni inte har kod & telefon nummer
Kontakta SBaK's Sekreterare
>>ulrika.bostrom@live.se<<

Tel. 070-774 41 81

 

OBS!!.
Ibland fungerar inte denna tjänst på grund av överbelastning.
Vi i CS vill gärna ha reda på när detta inträffar då det är en tjänst vi betalar för.
Meddela Ulrika Boström på
ulrika.bostrom@live.se när detta händer er..


2018

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
3 SBaK-Syd Styrelsemöte kl. 19.00
8 SBaK-Cs Styrelsemöte
14 SBaK-Mellan Styrelsemöte kl. 20.00
16 BANK Styrelsemöte kl. 20.00
23 GBGV-klubben Styrelsemöte kl. 19.00
 29 SBaK-Öst Styrelsemöte kl. 19.00
FEBRUARI    
4 SBaK-Mellan Drevprovskollegie kl. 19.00
5 SBaK-Öst Drevprovsfullmäktige i Basset Öst Kl. 19.00
12 SBaK-Syd Styrelsemöte kl. 19.30
18 SBaK-Mellan Styrelsemöte kl. 20.00
19 SBHS Styrelsemöte kl. 19.00
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER    

2019

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
     
FEBRUARI    
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER    

2020

DATUM

AVDELNING (CS/La/R-kl) MÖTE
JANUARI    
     
FEBRUARI    
MARS    
APRIL    
MAJ    
JUNI    
JULI    
AUGUSTI    
SEPTEMBER    
OKTOBER    
NOVEMBER    
DECEMBER