ADRESS
SBaK
C/o
Ulrika Boström 
Hultet Änghagsbacken
438 95 Hällingsjö
070-774 41 81
ulrika.bostrom@live.se


Postgiro: 79 08 27 - 0

Kalender för telefonmöten
(CS/La/R-kl)

Anmälningsblankett

för SBaK´s aktiviteter

ANSÖKAN OM JAP & JUP
Skicka ansökan till 
SBaK's sekreterare!

Ulrika Bostrom 
Hultet Änghagsbacken
438 95 Hällingsjö

Ansökan om JAP
JaktAvelsPris

Ansökan om JUP
SBaK´s JaktUppfödarPris